HEADER
HEADER
 
 
HEADER
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ Quay trở lại >>>


PGS.TS. TRẦN ĐÌNH LÂN

Địa lý biển

Năm bắt đầu: 3/2014 đến nay

Xem thông tin chi tiết >>>


TDT GS.TS. TRẦN ĐỨC THẠNH

Địa chất biển

Năm đương nhiệm: 2003-2014

. Xem thông tin chi tiết >>>

NVT

PGS.TS. NGUYỄN VĂN TIẾN

Sinh vật biển

Năm đương nhiệm: 2001 - 2003

NCH

PGS.TS. NGUYỄN CHU HỒI

Địa chất biển

Năm đương nhiệm: 1989 - 2001

NHY

TS. NGUYỄN HUY YẾT

Sinh vật biển

Năm đương nhiệm: 1984 - 1988

LTP

PGS.TS. LÊ TRỌNG PHẤN

Sinh vật biển

Năm đương nhiệm: 1982 - 1984

TNA

PGS.TS. TRƯƠNG NGỌC AN

Sinh vật biển

Năm đương nhiệm: 1981 - 1982

TDT

Ông TRỊNH ĐỨC TÂM

Hải dương học vật lý

Năm đương nhiệm : 1976 - 1981

NK

Ông NGUYỄN KHƯƠNG

Sỹ quan Hải Quân

Năm đương nhiệm: 1961 - 1976

NQT

Ông NGÔ QUANG TẤN

Sỹ quan Hải quân

Năm đương nhiệm: 1959 - 1960

   
THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 722720
Số người đang truy cập: 2
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).31.3761523 --- Fax: (84).31.3761521 --- E.mail: imervn@imer.ac.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016