HEADER
HEADER
 
 
HEADER
GIỚI THIỆU CHUNG
Ảnh chụp kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường biển (1959 - 2014)

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

C Điều tra, nghiên cứu cơ bản vùng biển, bờ biển, hải đảo của Việt Nam

C Nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ biển

C Hoạt động tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ

C Xây dựng và phát triển bảo tàng hải dương học, cơ sở dữ liệu biển

C Đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

C Hợp tác quốc tế 


NGUỒN NHÂN LỰC

Hiện nay Viện đang quản lý tổng số nhân sự là 76 người, trong đó có 46 biên chế; 21 hợp đồng lao động có kỳ hạn và 9 hợp đồng sự vụ lao công, bảo vệ. Cơ cấu cán bộ hiện nay như sau: 2 PGS.TS, 2 NCVCC, 13 Tiến sĩ, 29 Thạc sỹ (16 người làm NCS), 23 cử nhân, kỹ sư (3 người đang học cao học).


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

IMER1

Ảnh chụp Đội khảo sát phối hợp Việt - Trung (1959)

Cơ quan chủ quản:  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan quyết định và ngày, tháng, năm thành lập:


Viện Tài nguyên và Môi trường biển (từ tháng 6 năm 2008) là Viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2008 của Chính Phủ.

Chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:


Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển được quy định tại Quyết định số 200/QĐ-VHL ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

Tiền thân là Đội điều tra hải dương học thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước thành lập tháng 7/1959, đến năm, 1967 chuyển thành Viện Nghiên cứu biển - Cơ quan khoa học biển duy nhất ở Miền Bắc lúc bấy giờ.

Đến nay, Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã trải qua 55 năm nghiên cứu khoa học biển.

Trong lịch sử của mình, Viện đã có một số lần thay đổi tên và cơ quan trực thuộc cấp trên:

1959 -
Đội điều tra Hải dương, trực thuộc Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
1961 -
Trạm Nghiên cứu biển, trực thuộc Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
1967 -
Viện Nghiên cứu biển, trực thuộc Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
1976 -
Trạm nghiên cứu Vịnh Bắc Bộ, trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.
1989 -
Trung tâm Nghiên cứu biển Hải Phòng, trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.
1993 -
Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, trực thuộc Viện Hải dương học Nha Trang.
2005 -
Viện Tài nguyên và Môi trường biển, trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2008  
Viện Tài nguyên và Môi trường biển cấp quốc gia (6/2008), trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2013  
Viện Tài nguyên và Môi trường biển cấp quốc gia, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Viện Tài nguyên và Môi trường biển là cơ sở nghiên cứu biển đầu tiên ở phía Bắc nước ta, có truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển.Trong những năm qua Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao cho và đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp nghiên cứu biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Viện có truyền thống ngày càng được phát huy mạnh mẽ, có cơ sở vật chất mạnh, có tiềm lực cán bộ chuyên môn ngày càng được củng cố và phát triển, đảm bảo hoạt động đa ngành và ứng dụng thực tiễn. Uy tín của Viện ở trong nước và ngoài nước ngày càng được nâng cao.

Do có nhiều thành tích hoạt động khoa học và công nghệ, Viện đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất năm 1999; Huân chương Độc lập Hạng 3 năm 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. Ngoài ra, còn đạt nhiều giải thưởng khác vì những đóng góp về khoa học và công nghệ cho phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, trong 10 năm qua Viện đã đạt được một số thành tích nổi bật như sau:

Các thành tích đạt được trong hoạt động khoa học công nghệ:

Tập thể Viện Tài nguyên và Môi trường biển:

* Các giải thưởng Khoa học và công nghệ:

 • Giải thưởng VIFOTEC của Bộ Khoa học và Công nghệ, khen tặng Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng là đơn vị đã áp dụng xuất sắc công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2002-2003. Công trình: Di nhập rong câu chỉ vàng Gracilaria asiatica Chang et xia vào một số vùng nước lợ ven biên miền Bắc Việt Nam - Lĩnh vực sinh học. TS.Nguyễn Văn Tiến và các cộng sự - Phân viện Hải dương học Hải Phòng

 • Đồng giải thưởng Hồ chí Minh  Đợt III, năm 2005. Công trình ATLAS Quốc gia Việt Nam.

 • Giải thưởng Cố đô Huế, Giải A năm 2006 cho  Cụm công trình: “Điều tra, nghiên cứu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”.

 • Đồng giải thưởng Hồ chí Minh, Đợt IV, năm 2010. Công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam”.

 • Đồng giải thưởng Nhà nước năm 2010 - cụm công trình “Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật Biển Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ cuộc sống” .

 • Giải thưởng  thưởng Môi trường Việt Nam, giải cho tập thể Viện năm 2009 và giải cho các nhân năm 2013.

 • Đồng Giải thưởng Cố đô Huế, giải B năm 2011 cho  công trình: “Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên”.

 • Giải nhì, Giải thưởng KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2009 cho công trình: “Xây dựng khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà”.

* Các Huân chương và danh hiệu thi đua

 • Huân chương Độc lập Hạng 3 năm 2009 do Chủ tịch nước tặng.

 • Bằng Vinh danh của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thuộc BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban chỉ đạo diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) - Kiên Giang 2010.

 • Cờ thi đua của Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam năm 2007 và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam năm 2013.

 • Nhiều bằng khen của Chính phủ,  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Các tỉnh Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng tặng cho tập thể và cá nhân của Viện về thành tích thi đua trong hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ của Viện Tài nguyên và Môi trường biển:

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Giải A, Giải thưởng Cố đô Huế về Khoa học Công nghệ lần thứ nhất năm 2006. Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND Thừa Thiên Huế. Cụm công trình: “Điều tra, nghiên cứu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”.

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Giải nhì, Giải thưởng KH&CN thành phố Hải Phòng lần II, năm 2009. Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 25/2/2010 cho đề án: “Xây dựng khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà”.

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Huy chương vì sự nghiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật. Quyết định số 503/QĐ-LHH ngày 02/8/2011  của Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam cho Viện trưởng Viện TN&MT biển.

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Giải B, giải thưởng Cố Đô Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế, lần II. Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 cho công trình: “Địa chí Thừa Thiên Huế-Phần Tự nhiên”.

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Bằng khen của Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam. Quyết định số 1670/QĐ-KHCNVN ngày 15/12/2011 về đạt thành tích xuất sắc năm 2011.

 • Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng, khen tặng Chi hội Bảo vệ Môi trường Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội 5 năm (2003-2008), nhân dịp đại hội III nhiệm kỳ (20008 – 2013).

 • Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng, khen tặng Ông Trần Đình Lân, Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội 5 năm (2003-2008), nhân dịp đại hội III nhiệm kỳ (20008 – 2013).

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Quyết định số QĐ 624/ QĐ-CT ngày 09 tháng 5 năm 2012. Thành tích xuất sắcnghiên cứu và ứng dụng KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • PGS.TS. Đỗ Công Thung: Giải thưởng Nhà nước cụm Công trình khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật biển Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ cuộc sống. Quyết định số 103/QĐ/CTN, 20/1/2012.

 • PGS.TS. Đỗ Công Thung & TS. Đàm Đức Tiến: Giải thưởng Hồ Chí Minh. Là cộng sự của cụm công trình khoa học Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam, 2012.

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Kỷ niệm chương chương vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam. Quyết định số 10/QĐ-UBQG UNESCO VN ngày 07 tháng 01 năm 2013.

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013. Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Môi trường Việt Nam từ 2011 – 2012. Quyết định số 832/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2013. Kèm theo Bằng chứng nhận và Biểu trưng.

Các thành tích đạt được trong hoạt động của Chi bộ Viện Tài nguyên và Môi trường biển

 • PGS.TS. Trần Đức Thạnh: Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quyết định số 428-QĐ/ĐUK ngày 09/03/2012. Thành tích đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2007 – 2011.

Các thành tích đạt được trong hoạt động phong trào của Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển

 • Bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng, khen tặng Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2004, 2005, 2008, 2009 (08/QĐ-KT, 4/1/2010) .

 • Cờ thi đua của Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng, khen tặng Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2006.

 • Cờ thi đua của Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng, khen tặng Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2007

 • Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009 cho đ/c Cao Thị Thu Trang.

 • Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010 cho đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền.

 • Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2010 (06/QĐ-KT, 18/1/2011), 2011 (02/QĐ-KT, 10/1/2012).

 • Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng đ/c Nguyễn Đăng Ngải, Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2010 (08/QĐ-KT, 18/1/2011).

 • Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2012 (11/QĐ-KT, 12/3/2013), 2013 (103/QĐ-KT, 24/12/2013).

 • Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng đ/c Nguyễn Đăng Ngải, Chủ tịch Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2012 (13/QĐ-KT, 12/3/2013).

 • Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng đ/c Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013 (105/QĐ-KT, 24/12/2013).

  Các thành tích đạt được trong hoạt động phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Tài nguyên và Môi trường biển

 • Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khen tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc công trình “Nghiên cứu thử nghiệm trồng phục hồi San hô tại vùng biển vịnh Hạ Long - Quảng Ninh” là công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2005). Quyết định số 278/QĐ/TƯĐTN, 28/4/2005).

 • Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng, khen tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc công trình “Thiết lập, sử dụng Cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và kết hợp ứng dụng viễn thám phục vụ môi trường các tỉnh ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh” là công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Hải Phòng (1955  2005) và kỷ niệm 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2005). Vào sổ vàng thành phố số 145/BK, 5/5/2005.

 • Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khen tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2005. Quyết định số 274/QĐ/TƯĐTN, 28/4/2005).

 • Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khen tặng đ/c Bùi Mạnh Tường, Bí thư Đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2005. Quyết định số 275/QĐ/TƯĐTN, 28/4/2005).

 • Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khen tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2006 (10/QĐ/TƯĐTN, 4/1/2007), năm 2007 (47/QĐ/TƯĐTN, 10/1/2008).

 • Giấy chứng nhận Công trình thanh niên tiêu biểu của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, chứng nhận Công trình Xây dựng mô hình tràn dầu theo kịch bản tương thích ở vùng cửa sông và biển ven bờ Hải Phòng của Đoàn Thanh niên Viện Tài nguyên và Môi trường biển, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2006). Ghi sổ vàng truyền thống Đoàn TNCSHCM số 38/CNĐTN, 24/3/2006.

 • Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khen thưởng đ/c Nguyễn Văn Quân đạt giải nhất Báo cáo Khoa học Thanh niên, Hội nghị Khoa học Thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2006.

 • Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khen thưởng đ/c Trần Anh Tú và đ/c Vũ Duy Vĩnh đạt giải nhì Báo cáo Khoa học Thanh niên, Hội nghị Khoa học Thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2007. Quyết định số 99/QĐ-KHCNVN, 29/1/2008).

 • Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khen tặng đ/c Bùi Mạnh Tường, nguyên Bí thư Đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2002 - 2007. Quyết định số 407/QĐ/TƯĐTN, 4/6/2007).

 • Cờ thi đua của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, khen tặng Đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN cấp cơ sở 3 năm liền 2005 – 2007.

 • Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng, khen tặng đ/c Bùi Mạnh Tường, Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Tài nguyên và Môi trường biển là điển hình thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Vào sổ vàng thành phố số 332/BK, 3/10/2007.

 • Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, khen tặng Chi đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2010, năm 2011 (314/QĐ-ĐTNV, 21/12/2011), năm 2013 (115/QĐ-ĐTNVHL, 12/12/2013).

 • Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, khen tặng đ/c Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Chi đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm  2011 (315/QĐ-ĐTNV, 21/12/2011), năm 2013 (116/QĐ-ĐTNVHL, 12/12/2013) .
 
THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 679576
Số người đang truy cập: 30
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).31.3761523 --- Fax: (84).31.3761521 --- E.mail: imervn@imer.ac.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016