HEADER
HEADER
 
 
HEADER
THÔNG TIN CÁN BỘ Quay trở lại >>>
Họ và tên : Trần Đức Thạnh
Đơn vị công tác chuyên môn : Phòng Địa Môi trường biển
Điện thoại cơ quan : 0225.3565027
E-mail : thanhtd@imer.vast.vn

HOẠT ĐỘNG ĐỀ TÀI - DỰ ÁN - NHIỆM VỤ KHOA HỌC
NHIỆM VỤ KH-CN CẤP NHÀ NƯỚC  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
ĐỀ TÀI KH-CN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCN VN  
[1]-
[2]-
 

HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ XUẤT BẢN TRONG NƯỚC
SÁCH CHUYÊN KHẢO / SÁCH HƯỚNG DẪN  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
[13]-
[14]-
[15]-
[16]-
[17]-
[18]-
[19]-
[20]-
[21]-
TẠP CHÍ QG - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN XB  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
[13]-
[14]-
[15]-
[16]-
[17]-
[18]-
[19]-
[20]-
[21]-
[22]-
[23]-
[24]-
[25]-
[26]-
[27]-
[28]-
[29]-
[30]-
[31]-
[32]-
TẠP CHÍ QG KHÁC NXB TRONG NƯỚC XB  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
TUYỂN TẬP - KỶ YẾU CÓ ISSN/ISBN  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
[13]-
[14]-
[15]-
[16]-
[17]-
[18]-
[19]-
[20]-
[21]-
[22]-
[23]-
[24]-
[25]-
[26]-
[27]-
[28]-
[29]-
[30]-
[31]-
[32]-
[33]-
[34]-
TUYỂN TẬP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
[13]-
[14]-
[15]-
[16]-
[17]-
[18]-
 
HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ XUẤT BẢN QUỐC TẾ
SÁCH CHUYÊN KHẢO / SÁCH HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ  
[1]-
[2]-
TẠP CHÍ THUỘC DANH SÁCH SCI  
[1]-
[2]-
TẠP CHÍ THUỘC DÁNH SÁCH SCI-EXPANDED  
[1]-
[2]-
[3]-
TẠP CHÍ/PROCEEDING CÓ ISSN / ISBN  
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-

 

 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 650421
Số người đang truy cập: 17
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).31.3761523 --- Fax: (84).31.3761521 --- E.mail: imervn@imer.ac.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016